Home ข่าวทั่วไป พ่อแม่ต้องระวัง “โรคไม่รู้จักความลำบาก” โรคใหม่ของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

พ่อแม่ต้องระวัง “โรคไม่รู้จักความลำบาก” โรคใหม่ของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน

3 second read
0

เคยสังเกตไหม เด็กยุคปัจจุบัน เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ความลำบาก ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับเด็กยุคนี้ กิจกรรมของพวกเขาต่างไปจากเด็กสมัยก่อน

เด็กสมัยก่อนจะมีกิจกรรมเล่นขๅยของ เล่นซ่อนแอบ ไปวิ่งเล่นทุ่งนา แต่เด็กยุคนี้เริ่มหันหาเทคโนโลยี ความสวยงามเกิดกว่าวัยของเขา วันนี้เราจึงขอยกบทความจากผู้ใช้เฟซบุ้กรายหนึ่งที่เล่าถึงโร คที่กำลังเกิดขึ้นกับเด็กยุคนี้

โร คไม่รู้จักความลำบ าก เกิดจากพ่อแม่เลี้ยงดูแบบผิดวิธี จึงทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน ส่งผลต่อการเรียนรู้และเติบโตของพวกเขาในอนาคต เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ปัญหา ไม่เคยเจอกับความทุก ข์ สาเหตุ 5 ข้อทำให้เด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้

ปกป้องลูกมากเกินไป ชอบเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ปิดโอกาสให้ลูกได้ออกไปเรียนรู้ชีวิ ต ห้ลูกอยู่แต่ในพื้นที่ comfort zone เพื่อความสบายใจของพ่อแม่เอง

ใช้ชีวิ ตติดรูปแบบจากอิทธิพลของสื่อ ใช้ชีวิตที่ดูดี สวยหรูดูแพงผ่านสื่อ เช่น การถ่ายภาพของกินราคาแพง ไปเที่ยวต่างประเทศ เมื่อเด็กเห็นบ่อยๆ ก็กลายเป็นกระแสสังคม

ไม่ปล่อยให้ลูกเจอกับความลำบ าก พ่อแม่สร้างฐานะขึ้นมา มีชีวิ ตที่ดีขึ้นได้ จึงไม่อยากที่จะเห็นลูกต้องเจอความลำบ าก เพราะคิดว่าที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ชอบความลำบ าก จึงเลี้ยงลูกด้วยวัตถุสิ่งของ และเงินทอง

อยากให้ลูกอยู่แบบสบายๆ เป็นการทำร้า ยลูกโดยไม่รู้ตัวของพ่อแม่ ไม่ยอมสอนลูกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง แม้แต่เรื่องเล็ก ๆ กลายเป็นภาระให้คนอื่นคอยช่วยเหลือ

ให้เทคโนโลยีครอบงำ เด็กยุคใหม่เติบโตมากับเทคโนโลยี พ่อแม่ก็มักจะหยิบยื่นให้ลูกใช้แบบง่ายๆ บางครั้งก็ยังไม่ถึงเวลาที่ลูกควรจะใช้ก็ให้ใช้แล้ว ทำให้ลูกติดสมาร์ทโฟน

 

แหล่งที่มา : bitcoretech

เรียบเรียงโดย : devmeu