Home ธรรมะสุขใจ แค่กล่าว “สาธุ” คำเดียวก็ได้อานิสงส์ใหญ่ ได้บุญมหาศาล

แค่กล่าว “สาธุ” คำเดียวก็ได้อานิสงส์ใหญ่ ได้บุญมหาศาล

4 second read
0

คำว่า สาธุ นั้น เพียงกล่าวสั้น ๆ ก็ ได้บุญ แล้ว ไม่น่าเชื่อเพียงคำสั้นๆ จะได้บุญใหญ่ขนาดนี้ โดยคำว่า สาธุ แปลว่า ดีแล้ว หากมีคนทำสิ่งดี หรือมอบสิ่งดี เพียงเรากล่าวว่า สาธุ เราก็จะได้บุญนั้นด้วย

บุญนั้นมีความมหัศจรรย์มาก การสร้างบุญทำบุญเองก็ย่อมได้บุญ ชวนผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญ แต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์เป็นเจ้าของวัตถุทาน ไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมือ อีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการให้ทานกับเขาด้วย

แต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทาน รู้แล้วก็รู้สึกยินดีเลื่อมใสไปกับเขา บุคคลนั้นก็จะพลอยได้รับผลของบุญด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ

การอนุโมทนาบุญว่า สาธุ สาธุ สาธุ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งกับการโมทนาบุญกับการทำทานของผู้อื่น ถ้าเป็นการโมทนาในการสร้างบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์

ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ได้จำแนกการใช้คำว่า สาธุ ไว้ 6 นัย กล่าวคือ

สุนทระ หมายถึง ดีงาม

ทัฬหิกัมมะ เป็นการย้ำอีกครั้ง เพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น

อายาจนะ เป็นคำอ้อนวอนหรือเรียกร้อง เมื่อเริ่มต้นจะพูดอย่างอื่นต่อไป

สัมปฏิจฉนะ เป็นการรับคำหรือยอมรับคำพูดของผู้อื่น

สัชชนะ หมายถึง คนดี

สัมปหังสา เป็นคำแสดงความยินดีหรือพอใจ

สาธุในภาษาไทยมีความหมายอย่างน้อย 5 อย่าง

1. สาธุ หมายถึง อนุโมทนา แสดงความยินดี ตกลง เห็นด้วย เช่น เวลาเราเห็นด้วยกับใครตกลง โอเค เราก็บอกสาธุ เห็นด้วย สมมุติว่าเราเลือกตั้งเห็นคะแนนเสียงเราก็บอกสาธุไม่ต้องปรบมือกราว เพราะปรบมือเป็นของฝรั่งเขาของไทยคือสาธุเห็นด้วยเหมาะสมแล้ว หรืออาจารย์รู้ว่าลูกศิษย์กราบสวยอาจารย์ก็บอกสาธุดีแล้วอนุโมทนายินดีด้วย

2. สาธุ หมายถึง ยังประโยชน์ให้สำเร็จ คือให้สำเร็จประโยชน์ เช่นได้ยินคำว่า มัตตัญยุตตา สทา สาธุ ความรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์เสมอ

3. สาธุ หมายถึง ขอให้สมพรปากกับคำอวยพรที่ท่านให้ อย่างเช่น อันนะภาระในครั้งสมัยพุทธการเป็นคนยากจนเข็ญใจทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ได้อธิฐานว่าคำว่าจนอย่าได้มีและจงได้รู้ธรรมอย่าง

ท่านพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ให้พรว่า อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปาจันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา แปลว่า ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ จึงรับว่าสาธุขอให้สมพรปากท่าน

4. สาธุ หมายถึง ขอโอกาส อันนี้เป็นสำนวนของพระ อย่างสมมุติว่าจะอาราธนาศีลก็จะขึ้นว่า สาธุ สาธุ มะยัง ภันเต เหมือนกับว่าคนเป็นครูบาอาจารย์จะทำอะไรก็ขอโอกาส

5. สาธุ หมายถึง แสดงความต้อนรับแสดงความยินดี ยกตัวอย่าง เวลาสมเด็จสังฆราชหรือใครก็ตามเสด็จไปต่างประเทศ ต่างประเทศเช่นเนปาลเขานิยมเวลามาต้อนรับเขาจะร้องสาธุตลอดทาง ที่มาต้อนรับ สาธุตัวนี้ก็คือขอยินดีต้อนรับ

 

แหล่งที่มา : rapidtables.com, gangbeauty.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

เพียงกล่าวคำว่า “สาธุ” คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้บุญมหาศาลเหลือล้น

เพียงกล่าวคำว่า “สาธุ” คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้บ … …