Home ธรรมะสุขใจ แก้เคล็ด เปลี่ยนหนักเป็นเบา ด้วยพระคาถา หลวงปู่ทวด ทำแล้วดีจริง

แก้เคล็ด เปลี่ยนหนักเป็นเบา ด้วยพระคาถา หลวงปู่ทวด ทำแล้วดีจริง

4 second read
0

อีกหนึ่งวิธี แก้เคล็ด เสริมดวง ด้วยการสวดมนต์ ซึ่งหลายคนทำอะไรติดๆ ขัดๆ ทำมาหากินไม่ขึ้น ชีวิตตกต่ำ ลองสวดมนต์บทนี้ดู ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อหลายท่านทำแล้วดีขึ้นทันตา

พระคาถาหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ การเงินติดขัด พุทธคุณครอบจักรวาล ลองสวดดู หากกล่าวถึง หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ที่มาของสมญานาม หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกิดจากในอดีตการเดินทางจากสงขลามาอยุธยานั้น

จะต้องเดินทางทางเรือและใช้เวลาเป็นปี ครั้งนั้นลูกเรือชาวมุสลิมของเรือลำที่หลวงปู่ทวดเดินทางมาด้วย มัวแต่ตั้งวงเล่ นไ พ่จนลืมเตรียมน้ำจืดไว้กินไว้ใช้บนเรือ

เมื่อออกเดินทางจึงไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้กัน แล้วพาลมากล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย ทำให้พวกเขาจะพากันอดน้ำ คิดได้ดังนั้นจึงคิดไล่หลวงปู่ทวดลงจากเรือ

หลวงปู่ท่านจึงได้อธิษฐานว่า หากแม้ข้านี้สามารถที่จะสืบต่ออายุพุทธศาสนา ทำงานให้ศาสนารุ่งเรือง ขอให้น้ำทะเลบริเวณที่เท้าเหยียบลงไปนี้จงกลายเป็นน้ำจืดเถิด

แล้วท่านก็เอาเท้าจุ่มลงทะเล น้ำบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปนั้นกลายเป็นน้ำจืด พวกชาวเรือสำเภานั้นจึงได้ตักขึ้นไว้ใช้ในเรือ 13 โอ่ง มีน้ำใช้ตลอดทางจนถึงอโยธยาและด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เองท่านจึงได้รับสมญานามว่าหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกนะโม 3 จบ

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวาสวด 3 จบ

การบูชาหลวงปู่ทวด

ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก 9 ดอก มะลิขๅว 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ หรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาได้ด้วยการระลึกถึงท่านและสวดพระคาถาเช่นกัน เพราะสำคัญที่ใจ มีจิตบูชาท่าน สำคัญที่สุด โดยมีไตรสรณคม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะสูงสุด

การใช้คาถาบทนี้ คือ ให้สวดภาวนาพระคาถา ก่อนขึ้นรถ ลงเรือ ติดต่อค้าขๅย จักเกิดสิริมงคล โชคลาภมากมาย ขๅยดีเป็นเทน้ำเทท่าให้หมั่นสวด เจริญภาวนา พระคาถา หลวงปู่ทวด

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก

นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

ทั้งนี้ในส่วนของคาถาบทหลังนั้น เป็นการท่องคาถาพระเจ้า 5 พระองค์แบบถอยหลังที่ว่า ยะ ธา พุท โม นะ

น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นปิ เกวลี พฺราหฺมโณ น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ นปิ โส ปรินิพฺพุโต : ความบริสุทธิ์ก็ดี ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดี จะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ด้วยน้ำ

คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ หรือ คาถาแม่ธาตุใหญ่ ที่ว่า นะ โม พุท ธา ยะ ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันต์ทั้งปวง รวมทั้งความเชื่อสืบต่อกันว่าผู้ใดที่ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ ด้วยจิตอันสงบและมั่นคงแล้ว

จะมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาล หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีพุทธคุณครบทุกด้าน เช่น เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ป้องกันภัย มหาเสน่ห์ มหาอุด รวมทั้งไ ล่ภูตผี และใช้กันเสนียดจัญไรได้อีกด้วย

 

แหล่งที่มา : sara1000update.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค สวดบทนี้ ปลดหนี้ เรียกเงิน

อีกหนึ่งความเชื่อที่เเอดมินอยากนำมาฝากกันในวันนี้คือ พร … …