Home ความเชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ บูชาให้เป็น “เสด็จพ่อ ร.๕” ขออะไรก็ได้ แต่อย่าบนบาน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ บูชาให้เป็น “เสด็จพ่อ ร.๕” ขออะไรก็ได้ แต่อย่าบนบาน

2 second read
0

อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือที่เราเรียกท่านว่า “เสด็จพ่อ ร.๕”  พระองค์เป็นพระมหากษัติที่ได้รับการยกย่องเรื่องพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัย

ผู้คนจึงนิยมขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของชีวิตเช่นกันจึงเชื่อในการพระราชทาน ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้หรือถูกรังแก ค้าขๅย และจากการประกาศเลิกทาสนั้น ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรไทยอย่างเหลือคณา

จึงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของทั้งพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยะมหาราช ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน จึงเป็นที่เชื่อกันว่า การสักการะพระองค์ก็เพื่อให้เป็นที่รักของคนทั่วไป หรือเรียกกันว่า เมตตามหานิยม นั่นเอง

วิธีการบูชา

สำหรับผู้บูชาครั้งแรกให้จุดธูป ๑๖ ดอก ส่วนครั้งต่อไปจุด ๙ ดอก ว่าคาถาดังนี้

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว ๓ ครั้ง

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ หรือแบบเต็ม นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย

เทวามนุสสานังจงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง

ความรัก ความยินดี ความเมตตาจงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม  ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ ๕ จบ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นาย นาง นางสาว ชื่อ นามสกุล ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง

อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะ นาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ ๓ จบ
พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ รัชกาลที่ ๕ สูงยิ่งยิ่งขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : followingmyking.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค สวดบทนี้ ปลดหนี้ เรียกเงิน

อีกหนึ่งความเชื่อที่เเอดมินอยากนำมาฝากกันในวันนี้คือ พร … …