Home ธรรมะสุขใจ เกิดมาเป็นคน ก็ดีมากแล้ว! จงพอใจใน วาสนา ของตน แม้มีจะมากหรือน้อย

เกิดมาเป็นคน ก็ดีมากแล้ว! จงพอใจใน วาสนา ของตน แม้มีจะมากหรือน้อย

1 second read
0

หลายคนไม่พอใจในชีวิตตัวเอง คิดอย่างเป็นเหมือนคนอื่น คิดว่าทำไมคนอื่นชีวิตดีมี วาสนา วันนี้ทางเราขอยกคำสอนดี ๆ จาก หลวงตามหาบัว ให้เป็นคำสอนดีๆ แก่ทุกท่าน

จงพอใจใน “วาสนา” ของตัวเอง จากหลวงตามหาบัวนับว่าเป็นบุญวาสนาที่คนอย่างเราได้เกิดมาในทางกลาง พุทธศาสนาและยังได้นับถือปฏิบัติตามแนวทางนนี้ ยังมีช่องทางมีความหวังที่จะไปตางทางของ พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงความสำหวังสมบูรณ์ได้

เพราะการปฏิบัติตาม ศาสนาธรรมของพระองค์มนุษย์อย่างเราเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธ เป็นผู้ได้เปรียบแก่สัตว์ทั้งหลายในอยู่มากมายเพราะมีหวังทั้งปัจจุบัน ต้องอาศัยปัจจัยทั้ง

หลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปแต่ภายในก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่คุณธรรมไม่ต้องเอายาพิਖเป็นฟืนเป็นไฟเข้ามา เผาภายในจิตใจขอให้พอใจในอำนาจวาสนาของตัวเอง

เราเกิดมาในชาตินี้ได้มอบกายถวายชีวิต กับพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เรียกว่า มอบกับธรรมชาติอันประเสริญแล้ว

แหล่งที่มา : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

ห้ามลืมเด็ดขาดสงกรานต์นี้ “สรงน้ำพระ” ได้บุญมาก หลุดพ้นบ่ วงกร รม

ห้ามลืมเด็ดขาดสงกรานต์นี้ “สรงน้ำพระ” ได้บุ … …