Home ความเชื่อ บนบาน ท้าวเวสสุวรรณโณ ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

บนบาน ท้าวเวสสุวรรณโณ ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็น

4 second read
0

แก้ชีวิตติดขัด บนบานขอพรท่าน ทำให้ถูกวิธี หมดทุกข์แน่นอน ท้าวเวสวัณ คือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู ที่ขึ้นชื่ออย่างมากในเรื่องอิทธิฤทธิ์อานุภาพผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

เคล็ดการไหว้ขอบารมีท่านท้าวเวสสุวรรณเมื่อเกิดความติดขัดในชีวิต สำหรับ ใครแก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ แนะนำให้ให้ท่านบนบานศาลกล่าวหรือไหว้ ต่อท่านท้าวเวสสุวรรณ โดยวิธีนี้ท่านสามารถ ไหว้ได้เองที่บ้านโดยจะมี รูปท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผ้ายันต์หรือ ลอยองค์ก็ได้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ… นามสกุล… อาศัยอยู่บ้านเลขที่… ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่

ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัว

ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ (หากมีความทุกข์เรื่องใดๆจะบนก็ให้กล่าวดังนี้)

 

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มี เคราะห์เรื่อง…ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง…ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง……ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเถิด

 

แหล่งที่มา : mokkalana

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

บนบานไว้แล้วลืม ชีวิตติดขัด เจอแต่ปัญหา ลองทำตามนี้

บนบานไว้แล้วลืม ชีวิตติดขัด เจอแต่ปัญหา ลองทำตามนี้ ในแ … …