Home ธรรมะสุขใจ รู้สึกชีวิตตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอนแบบนี้ แค่ 5 นาที ชีวิตดีไม่ติดขัด

รู้สึกชีวิตตกต่ำ ให้อธิษฐานก่อนนอนแบบนี้ แค่ 5 นาที ชีวิตดีไม่ติดขัด

4 second read
0

หลายคนมีชีวิตติดขัด แม้ว่าทำมาหากินอย่างไรก็ไม่มีเงิน จะทำสิ่งใดก็มักจะมีอะไรมาขวาง วันนี้เราจึงขอนำเสนอ วิธีการ อธิษฐาน ก่อนนอน เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านทั้งหลาย

เพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานก่อนนอน ทำแบบนี้ใช้เวลาเพียง 5 นาที ช่วยให้หลุดพ้นบ่วงกรรม ชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งเป็นสิริมงคลเสริมโชคลาภอีกด้วย

การอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภั ยใดๆ ขอให้มล ยสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวร สร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแ ช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนsกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำสวดก่อนนอนทุกคืน ทั้งนี้ควรตั้งใจให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างและแก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก ความตั้งใจอย่างนี้ ทำให้ใจของเราสงบและเราจะหลับไปอย่างเป็นสุข

ตื่นขึ้นพร้อมด้วยความสดชื่น แจ่มใส ขอจงท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเราผูกเวร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบแต่ศัตรู แต่เมื่อใดใจของเรามีเมตตา มองไปทางใดก็เจอแต่มิตรไมตรี

แหล่งที่มา : verrysmilejung.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

ชีวิตติดขัด โชคลาภไม่มี เงินทองไม่พอใช้ แนะทำสิ่งนี้

ทำอะก็ติดขัด เก็บเงินไม่อยู่ เงินทองไม่พอใช้ แนะทำสิ่งน … …