Home ความเชื่อ ชีวิตมีแต่ปัญหา ลองบทนี้สวดดู “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก” พุทธคุณครอบจักรวาล

ชีวิตมีแต่ปัญหา ลองบทนี้สวดดู “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก” พุทธคุณครอบจักรวาล

2 second read
2

หลวงปู่ทวด ผู้ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เคารพและศรัทธๅ เนื่องจากหลายคนได้บูชากราบไหว้ ขอพรท่านแล้วชีวิตดีขึ้น วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอ “คาถๅหลวงปู่ทวดเปิดโลก”

ซึ่งคาถานี้จะมีผลกับผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธๅ เหมาะสำหรับ คนที่ชีวิตขัด การเงิน การงานมีปัญหาอยู่บ่อยๆ หากท่องบทนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับ

วิธีบูชาหลวงปู่ทวด 

บูชๅกรๅบไหว้ด้วย ธูปแขก 9 ดอก มะลิขๅว 9 ดอก

ให้ผู้สวดท่องนะโม 3 จบ และ นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา 3 จบ

คๅถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก เป็นบทสวดที่จะคุ้มครองให้ผู้สวดแคล้วคลาดจากอันตราย หลายคนนิยมสวดเมื่อจะเดินทาง และ สวดเมื่อจะทำมาหากิน พ่อค้าแม่ค้า หรือสำหรับผู้ที่อยากให้ชีวิตดีขึ้นหมั่นสวดบทนี้เป็นประจำ

คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก คือ นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

น สุทฺธิ เสจเนน อตฺถิ นปิ เกวลี พฺราหฺมโณ น เจว ขนฺติ โสรจฺจํ นปิ โส ปรินิพฺพุโต

ความบริสุทธิ์ก็ดี ผู้ที่จะประเสริฐล้วนก็ดี ขันติและโสรัจจะก็ดี จะเป็นผู้เย็นสนิทก็ดี ย่อมไม่มี เพราะการชำระล้าง ด้วยน้ำ

 

แหล่งที่มา : board.postjung

เรียบเรียงโดย : devmeu

Check Also

หลวงพ่อสมหวัง กราบไหว้ขอพร สำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา

หลวงพ่อสมหวัง กราบไหว้ขอพร สำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา ที … …