Home ข่าวทั่วไป อย่าอวดดี ทำลายหลักใหญ่ของชาติ หลวงตามหาบัวเทศนา ถึง รัชกาลที่ ๙

อย่าอวดดี ทำลายหลักใหญ่ของชาติ หลวงตามหาบัวเทศนา ถึง รัชกาลที่ ๙

2 second read
0

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเราขอนำเสนอเรื่องราวเมื่อครั้ง หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านทรงได้เทศนา ณ วัดป่าบ้านตาด เรื่องหัวใจของชาติบ้านเมืองเรา โดยจากใจความสำคัญท่านได้บอกเอาไว้ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือหัวใจของชาติไทยเรา นี่ให้พากันจำเอาไว้นะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติไทยเรา ให้พากันเทิดทูน อย่าพากันดูถูกเหยียดหยามทำลาย

เช่น จะทำลายจะไม่ให้มีพระเจ้าอยู่หัว มันคนเกิดมาแล้วพ่อแม่ตๅยหมด มีแต่ลูกกำพร้าหยอมแหยม มันใช้ไม่ได้นะ สกุลใดที่มีคนคับแคบอยู่ในบ้านนั้นเมืองนั้นแล้ว สกุลนั้นไม่เจริญ สกุลใดที่มีความกว้างขวาง มีจิตใจอันกว้างขวาง พิจารณารอบคอบเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้นั้นเป็นผู้ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ให้พากันทะนุถนอมนะ อย่าพากันไปทำลาย จะมีแต่ลูกหยอมแหยมหยอมแหยม

เราต้องรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ ในประเทศไทยเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี นี้คือหัวใจของชาติให้พากันเคารพเทิดทูน อะไรที่เป็นหลักใหญ่ของชาติของส่วนรวมให้พากันรักษา พากันเทิดทูน อย่าพากันทำลายโดยอวดดี

ในหลวงเป็นคนที่ดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้ พระองค์เสด็จนู้น เสด็จนี้ เราก็เคยเห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ได้อยู่เลย เหมือนกังหัน เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง รักประชาราษฎรเพราะเป็นลูกของท่าน เราจะหาใครได้อย่างในหลวง ทำไมจึงไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ

ทางเราขอน้อมนำคำเทศนาจาก หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ กราบสาธุ

 

แหล่งที่มา : followingmyking

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

รู้ไว้ก่อนสายเกินแก้!! มีอาการแบบนี้ ไม่ควรดื่มน้ำมะพร้าวบ่อย

การดื่ม น้ำมะพร้าว มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้าน ซึ่งอีก … …