Home แบ่งปันเรื่องราวดีๆ สิ่งที่เกิดขึ้นครึ่ง ๆ ในชีวิตย่อมเกิดสิ่งเหล่านี้

สิ่งที่เกิดขึ้นครึ่ง ๆ ในชีวิตย่อมเกิดสิ่งเหล่านี้

1 second read
0
0
75

ครึ่ง ๆ ในชีวิต

ที่มาของความเจ็บปวด
ครึ่งหนึ่งเกิดจากอัตตา อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากความดันทุรัง

ที่มาของความสุข
ครึ่งหนึ่งเกิดจากความรู้พอ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการสละอุทิศ

ที่มาของความโชคร้าย
ครึ่งหนึ่งเกิดจากวิบากกรรม อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการกระทำที่ผิดครรลองคลองธรรม

ที่มาของความโชคดี
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการถนอมรักษา อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากจิตสำนึกคุณ

ที่มาของความขาดพร่อง
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากความคับแค้น

ที่มาของความเมตตาอาทร
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการให้เกียรติ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการเอาใจใส่

ที่มาของความพลาดพลั้ง
ครึ่งหนึ่งเกิดจากความเกียจคร้าน อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการละทิ้ง

ที่มาของคุณค่าชีวิต
ครึ่งหนึ่งเกิดจากความรู้แจ้ง อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการรักษาโอกาส

ที่มาของความล้มเหลว
ครึ่งหนึ่งเกิดจากโชคชะตา อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากความไม่เตรียมให้พร้อม

ที่มาของความสำเร็จ
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากความมานะพยายาม

ที่มาของทางเลือกในชีวิต
ครึ่งหนึ่งเกิดจากการแบกรับ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการปล่อยวาง

ที่มาของความเป็นอิสระภาพ
ครึ่งหนึ่งเกิดจากความสมถะ อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการคล้อยตามปัจจัย


แหล่งที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Comments

comments

Check Also

ชัยชนะที่น่าชื่นชมคือการ ชนะความโกรธ

ชัยชนะที่น่าชื่นชมคือการ ชนะความโกรธ เมื่อพูดถึง ความโกรธ ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ความโกรธหรื…