Home ธรรมะสุขใจ สวดบทมนต์บทนี้ก่อนนอน ช่วยหนุนนำให้ชีวิต สวดทุกวันมีโชคลาภ

สวดบทมนต์บทนี้ก่อนนอน ช่วยหนุนนำให้ชีวิต สวดทุกวันมีโชคลาภ

2 second read
0

การ สวดมนต์ ไหว้พระก่อนนอน เป็นสิ่งที่ควรปฎิบัติอยู่เป็นประจำ การสวดมนต์จะช่วยให้จิตของผู้สวดสงบ โดยมีความเชื่อว่าจิตของผู้ที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดแต่สิ่งดีๆ คาดหวังสิ่งใดมักจะไม่ผิดหวัง วันนี้จึงขอนำบทสวดก่อนนอนมาฝากทุกท่านค่ะ

ก่อนอื่น ให้เริ่มต้นกราบ 3 ครั้ง (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้อดีของการสวดมนต์นอกจากได้อานิสงส์แล้ว

– การสวดมนต์ก่อนนอนถือเป็นวิธีที่ดีมากวิธีหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบ และนอนหลับสบาย

– สวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนในทุกๆคืน ช่วยทำให้จิตใจสงบ แจ่มใส สมองปลอดโปร่ง

– มีสมาธิและนอนหลับสนิท ไม่ฝันร้ายแล้วยังได้อานิสงส์มากอีกด้วย

แหล่งที่มา : tour-takja.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งทำยิ่งดี ปล ดล็อคบ่วงกรรม

บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งทำยิ่งดี ปล ดล็อคบ่วงกรรม การสวดมน … …