Home ข่าวทั่วไป มารผจญ!! มันมีอยู่ 8 ตน ครูบาศรีวิชัย ท่านบอก “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

มารผจญ!! มันมีอยู่ 8 ตน ครูบาศรีวิชัย ท่านบอก “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

4 second read
0

อีกหนึ่งความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่า ก่อนที่จะบวชมักจะมี มาร มาผจญ คอยขัดขวางเพราะเรากำลังจะสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “มารไม่มีบารมีไม่เกิด”

ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทย ท่านเกิดในหมู่บ้านย ากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่น มักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบมารมาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง ในท่ามการมรสุมร้าย ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด” ในชีวิตคนเรานั้น มารมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1. มารมาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้ากรรมนายเวรมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรรมตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเวรกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

2. มารมาช่วยเสริมสร้างบุญบารมี หากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง

3. มารเข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ ว่า กฏแห่งกรรมมมีจริง ผลแห่งกรรมมีจริง

4. มารในรูปแบบเพื่อนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับ เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

5. มารในรูปแบบเงิน ทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

6. มารในรูปแบบเงิน มากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลสว่า ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

7. มารในรูปแบบปัญหา ในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา “ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า “ปัญญา” ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8. มารมาในรูปแบบการขัดขวาง การสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ “บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ยอท้อนการสร้างบุญบารมีมากขึ้นขอให้พิจารณา มาร ในความเป็นจริง ในแง่มุมที่เกิดผล

 

 

แหล่งที่มา : soochivith.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

เสริมดวง เพิ่มบารมี มีโชคลาถ ห้อยพระให้ถูกโฉลกของคนทั้ง 7 วันเกิด

อีกหนึ่งวิธีการเสริมดวงเพิ่มบารมีให้กับผู้ที่เกิดวันต่า … …