Home ธรรมะ พุทธโอวาทธรรม สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธโอวาทธรรม สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

1 second read
0
0
72

พุทธโอวาทธรรม สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภิกษุทั้งหลาย..
..เครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือก
เหล็ก หรือ โซ่ตรวนใดๆ เราไม่กล่าวว่า
เป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลย..

..แต่เครื่องจองจำคือ บุตร ภรรยา สามี และ ทรัพย์สมบัตินี่แล ตรึงรัดผูกสัตว์ทั้งหลาย ให้ติดอยู่ในภพ อันไม่มีที่สิ้นสุด เครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก คือ บุตร ภรรยา สามี และ ทรัพย์สมบัตินี่เอง..”

•♤• พุทธโอวาทธรรม •♤•
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

Comments

comments

Check Also

ชัยชนะที่น่าชื่นชมคือการ ชนะความโกรธ

ชัยชนะที่น่าชื่นชมคือการ ชนะความโกรธ เมื่อพูดถึง ความโกรธ ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ความโกรธหรื…