Home ความเชื่อ บูชาพระราหู เปลี่ยนชะตาจากร้ายกลายเป็นดี เปิดทางให้โชคลาภ

บูชาพระราหู เปลี่ยนชะตาจากร้ายกลายเป็นดี เปิดทางให้โชคลาภ

4 second read
0

ไหว้พระราหู ชีวิตดีเงินทองท่วมท้น เชื่อว่าหากไหว้พระราหูถูกวิธี จะ เรียกโชคลาภ นำพาเงินทองมาให้ อีกทั้งจะนำพาความสำเร็จมาให้ ซึ่งวันนี้ได้นำพระคาถา และของบูชาพระราหูมาบอกต่อ

ซึ่งโดยปกติแล้วจะนิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืน แต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่มี การโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 02.51 น. ดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้

ของไหว้ที่ต้องเตรียม

1. ไก่ดำต้ม

2. ปลาดุกย่าง

3. เหล้ๅดำ

4. กาแฟดำ

5. เฉาก๊วย

6. น้ำโค้ก (หรือน้ำอัดลม/น้ำหวานที่เป็นสีดำ)

7. ซุปไก่

8. งาดำ

9. ถั่วดำ

10. ข้าวเหนียวดำ

11. สาหร่ายดำ

12. ไข่เยี่ยวม้า

สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาสามารถเลือกของง่ายๆ ที่เป็นสีดำก็ได้ อย่างเช่น สาหร่ายดำ น้ำอัดลมสีดำ กาแฟดำ ชาดำ ช็อกโกแลต ซุปไก่สกัด ลูกอมสีดำ คุnกี้ เป็นต้น

สาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้ เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถหาของได้เหมือนกัน บางอย่างอาจถูกหรือแพงกว่า ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือไหว้ของที่หาได้สะดวกและเหมาะสมกับสตางค์ในกระเป๋า ส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้ เช่น ถ้าไหว้ 8 อย่างก็ใช้ธูป 8 ดอก

ขั้นตอนการไหว้พระราหู

ทิศในการไหว้ ให้หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ควรไหว้กลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยบทสวดดังนี้

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ

สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง

อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตๅยะ สุขๅยะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่าง ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใด ๆ

ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ (อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ได้ตามปรารถนา)

การลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคล

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่างควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” หลังจากไหว้พระราหูแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล ควรทำบุญ (อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ศรัทธา) ดังนี้

ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 หรือ 12 รูป

ทำบุญ ถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ หลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคหนังสือ
สวดมนต์ ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืน แล้วท่องคาถาบูชาพระราหู 12 จบ

เชื่อกันว่าหากบูชาพระราหูเป็นประจำ จะทำให้ร่ำรวย พบความสำเร็จโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน กิจการต่างๆ หรือแม้แต่การเรียน ยิ่งหากคิดดี พูดดี ทำดียิ่งจะดียิ่งขึ้นไป

 

แหล่งที่มา : sanook.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน การสวด … …