Home ข่าวทั่วไป เกิดเป็นคนไทย ต้องไปสักครั้งในชีวิต “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

เกิดเป็นคนไทย ต้องไปสักครั้งในชีวิต “พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ”

3 second read
0

อีกหนึ่งความงดงามที่ตั้งอยู่ที่ วัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั่นก็คือ พระมหาธาตุ เจดีย์ภักดีประกาศ เป็นเจดีย์ที่งดงามมาก สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพสกนิกรชาวไทย ที่มีแด่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

คณะกรรมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งพระองค์ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานนามว่า พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ มีความหมายว่า เจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดี

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี

โดยสัดส่วนของพระเจดีย์ เป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานไพที รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ ๕๐ ปี คืออาคารสูง ๕ ชั้น หมายถึง ขันธ์ ๕ และเจดีย์หมู่ ๙ องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ ๙ นั่นเอง

เล่ากันว่า พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เกิดมาจากแรงบันดาลใจของปวงชนชาวไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมนั้นเอง

 

แหล่งที่มา : followingmyking.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

บ้านไม้ธรรมดาที่เจ้าของบ้านขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร แต่วันนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้ว

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้อ่านที่ไรก็คิดถึงอย่างบอกไม่ถูก … …