Home ความรู้ ห้ามงานบวชเสียงดัง ประกาศกฎเหล็กในวัด ฝ่าฝืน เจ้าอาวาสมีความผิด

ห้ามงานบวชเสียงดัง ประกาศกฎเหล็กในวัด ฝ่าฝืน เจ้าอาวาสมีความผิด

0 second read
2

วันที่ 28 ก.พ.62 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายวีระ จำลอง ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า พศ.ได้นำประเด็นการจัดงานบวชที่วัดสิงห์ ซึ่งทางเจ้าภาพที่จัดงานมีการใช้เครื่องเสียงดังจนกระทบกับนักเรียนที่กำลังสอบอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แม้มีการแจ้งขอความร่วมมือจากทางเจ้าอาวาสวัดสิงห์แล้ว แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้ทางผู้จัดงานบางส่วน เป็นเหตุให้มีการยกพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายครู และนักเรียนที่เข้าสอบ พศ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวหารือ มส. เพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติในการจัดงานบวชให้กับวัดต่างๆ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

โดย มส.มีมติว่า ให้ พศ.แจ้งกำชับไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ให้ดำเนินการตามมติ มส. ในเรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในบริเวณวัด การห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณวัด และเรื่องการแสดงไม่เหมาะสมในวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งใจความสำคัญระบุว่า การจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หากเป็นการจัดในวัด เจ้าอาวาสวัดมีอำนาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ หากการจัดแสดงอยู่นอกวัด เจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการได้ ฉะนั้น หากจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการจัดงาน เพื่อเป็นงานบุญล้วนๆ และให้ทุกวัดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 อย่างเคร่งครัด

สำหรับระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537 ข้อ 7 ระบุว่า การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี

1.การแสดงใดๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ์

2.การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน

3.การเต้นรำวงและการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ ลามกอนาจาร

4.การแสดงระบำหรือการแสดงอยางอื่นที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์

5.การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์

6.การจำหน่ายสุราเมรัยและการเลี้ยงสุราเมรัย

7.การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม

ทั้งนี้ หากเจ้าอาวาสฝ่าฝืนจะมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1.ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

2.ปลดจากตำแหน่งหน้าที่

3.ตำหนิโทษ

4.ภาคทัณฑ์

 

Check Also

ชอบกินทุเรียนระวัง!! สุ่มตรวจตราชั่งทุเรียน พบร้านโกงต่อลูกประมาณ 1 กิโลกรัม

อีกหนึ่งเรื่องราวที่คนที่ชอบ กินทุเรียน ต้องรู้ เมื่อไม … …