Home แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ธรรมเครื่องพันธนาการมี ๑๐ อย่าง

ธรรมเครื่องพันธนาการมี ๑๐ อย่าง

4 second read
0
0
54

ธรรมเครื่องพันธนาการมี ๑๐ อย่าง

ธรรมเครื่องพันธนาการมี ๑๐ อย่างเหล่านี้ เป็นเหตุให้สัตว์ถูกผูกมัดแล้วก็ไม่ก้าวออกไป(จากกาม, จากเรือน) แม้ก้าวออกไปแล้ว ก็ต้องหวนกลับมา

๑๐ อย่างมีอะไรบ้าง? ได้แก่….

๑. มารดา จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๒. บิดา จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๓. ภริยา จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๔. บุตร จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๕. ญาติ จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๖. มิตรสหาย จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๗. ทรัพย์ จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๘. ลาภสักการ จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๙. อิสสริยยศ จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

๑๐. กามคุณ ๕ จัดว่าเป็นเครื่องพันธนาการในโลก

ธรรมเครื่องพันธนาการในโลกมี ๑๐ อย่าง เหล่านี้แล เป็นเหตุให้สัตว์ถูกผูกมัดแล้วก็ไม่ก้าวออกไป แม้ก้าวออกไปแล้ว ก็ต้องหวนกลับมา.

พระโพธิสัตว์ตัดทำลายเครื่องพันธนาการ ๑๐ อย่างเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่เสด็จหวนกลับมา.

คำว่า…เป็นเหตุให้สัตว์ถูกผูกมัดแล้ว ก็ไม่ก้าวออกไป แม้ก้าวออกไปแล้ว ก็ต้องหวนกลับมา

ความว่า…สัตว์ถูกเครื่องพันธนาการเหล่านี้ผูกมัดไว้แล้ว ก็ไม่ก้าวออกไปจากกาม คือ จากเพศฆราวาสที่เกลื่อนกล่นด้วยกามคุณ สู่เพศบรรพชิตผู้หลีกห่างจากกาม แม้ก้าวออกไปแล้ว ก็ย่อมหวนกลับมาสู่เพศฆารวาสตามเดิม.

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : http://oknation.nationtv.tv

Comments

comments

Check Also

กิเลส และความทุกข์ 3 ระดับ บทความดี ๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

กิเลส และความทุกข์ 3 ระดับ บทความดี ๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี กิเลส คือปัจจัยเชิงลบที่ทำให้จิต…