Home ธรรมะสุขใจ เทพแห่งความมั่งคั่ง ท้าวเวสสุวรรณ ผู้บันดาลโชคลาภ บูชาให้ถูกมั่งมีแน่นอน

เทพแห่งความมั่งคั่ง ท้าวเวสสุวรรณ ผู้บันดาลโชคลาภ บูชาให้ถูกมั่งมีแน่นอน

4 second read
0

เทพผู้มั่งคั่งที่หลายคนกราบไหว้บูชาเพื่อขอพร อย่าง ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ในตำราโบราณว่าไว้ หากบูชาแล้ว จะร่ำรวยเงินทอง มีโชคลาภวาสนา มีกินมีใช้ไม่ขาด และขจัดภูตผีปีศาจ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูป องค์ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ตามคาถาบูชาต่อไปนี้

แต่ต้องอาบน้ำให้สะอาดแต่งกายให้สุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล ๕ จากนั้นจึงสวดมนต์ โดยสวดพระคาถาชินบัญชร (บทสวดพาหุง-บทสวดมหากา) แล้วให้ท่านเตรียมธูปหอมมา ๙ ดอก พวงมาลัยควรเป็นดาวเรืองหรือกุหลาบ ๑ พวง ให้จุดธูปหอมและพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร (บูชาประจำวัน)

ตั้ง นะโม 3 จบ

“อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ”

สาธุ ลูกชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้

เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆ และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลาย อันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

หากมีความทุกข์เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์มีเคราะห์เรื่อง… ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์

หรือเคราะห์เรื่อง…  ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร

ขอให้เรื่อง… ลูกขอบนท่านด้วยเมื่อสำเร็จผลลูกจะทำกุศลถวายให้ขอ เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเทอญ

 

แหล่งที่มา : hongtengone.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน การสวด … …