Home ความเชื่อ ไม่เชื่อลองดู!! เก็บ 10 คาถานี้ไว้ ได้ใช้แน่นอน ท่องคาถาพ้นภัย เมตตามหานิยม

ไม่เชื่อลองดู!! เก็บ 10 คาถานี้ไว้ ได้ใช้แน่นอน ท่องคาถาพ้นภัย เมตตามหานิยม

4 second read
0

อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อที่บอกสืบทอดกันมา สำหรับเรื่องการ ท่องคาถา ซึ่งแต่ละคาถาช่วยในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป วันนี้ทางเรานำ 10 คาถามาบอกต่อ รับรองว่าผู้ที่ท่องคาถานี้แล้วประพฤติดีจะสมหวังอย่างแน่นอน

เก็บไว้กับตัว 10 พระคาถาเมตตามหานิยม แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

1. คาถาเจ้านายเมตตา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

ให้ตั้งจิตให้สงบ และสวดบทนี้ก่อนออกจากบ้าน โดยเริ่มจากท่องนะโม 3 จบ ตามด้วยคาถาเจ้านายเมตตา เมื่อท่องแล้วจะทำให้เจ้านายนั้นมีความเอ็นดูเมตตาเรา ไม่ว่าจะทำอะไร มีแต่ความราบรื่นเสมอ

2. คาถาเมตตามหานิยม (ใช้ท่องก่อนออกจากบ้าน)

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ

สำหรับเมตตามหานิยม ให้ท่องก่อนออกจากบ้าน หากวันใดมีการเจรจาต่อรอง จะทำให้ราบรื่นไม่ติดขัด

21990370 – incense

3. คาถาสมัครงาน

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

ควรใช้คาถานี้เมื่อจะไปสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ตควรท่องก่อนออกจากบ้าน แนะนำให้กำหนดลมหายใจเข้าออก ตั้งสติให้นิ่งก่อนท่อง

4. คาถาคนนิยม

เอหิสาลิกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ สาลิกาถิง กะระณัง ตาวังคาวา เอหิมะมะ สุวะโปตะโก อะยัง ราชา สุวัณณะวัณณา สาลิกานัง มะโหสะโต ปิยังมะมะ

คาถานี้ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องการติดต่อเจรจา ในเรื่องที่สำคัญจริงๆ ทั้งในเรื่องของการค้าการขๅย หากเป็นแม่ค้า พ่อค้าคาถานี้ก็เหมาะ

5. คาถาสาริกาลิ้นทอง

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

สำหรับคาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นบทสวดที่ใครหลายคนนิยมพกติดตัวไว้ เมื่อสวดแล้วจะช่วยให้คนรักใคร่ ทำให้คนทั่วไปมองว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์ ทุกครั้งตอนที่ท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้เราแตะที่ลิ้นทุกครั้ง

6. คาถาอุปถัมภ์

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

คาถาบทนี้จะช่วยให้มีแต่คนรัก คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุน แนะนำควรท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้าน เจ้านายสงสาร เพื่อนร่วมงานเมตตา

7. คาถาใจอ่อน

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง

สำหรับคาถาใจอ่อนนี้ เหมาะที่จะท่องเมื่อจะเจรจา กับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ เจ้านาย หรือคนที่อยากให้เขาเข้าอกเข้าใจ ใจอ่อนตามคำขอของผู้ท่องคาถา

8. คาถารักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถานี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก หลังท่องจบแนะนำให้อมลูกอมขณะพูดกับคนรัก จะเกิดความจริงตัง และทำให้เขาเห้นถึงความรัก

9. คาถาผูกใจคน

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถาที่เหมาะสำหรับมัดใจ หรือหากต้องการให้ใครเชื่อในสิ่งที่เราทำ เมื่อท่องคาถานี้จะทำให้คนรัก คนยินดีปรีดากับสิ่งที่เราทำ

10. คาถามหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

คาถานี้ให้เราภาวนาคาถา 3 จบก่อนที่จะออกไปพบกับผู้คน จะทำให้บุคคลทั่วไปต้องพบกับความรักใคร่มีความเอ็นดูเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

แหล่งที่มา : Postsod, today.line

เรียบเรียงโดย : devmeu.com