Home แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ชื่อว่า”มนุษย์”ย่อมยับยั้งการทำชั่วได้เพราะความละอาย

ชื่อว่า”มนุษย์”ย่อมยับยั้งการทำชั่วได้เพราะความละอาย

4 second read
0
0
48

ชื่อว่า”มนุษย์”ย่อมยับยั้งการทำชั่วได้เพราะความละอาย

ความละอาย ในกระทู้นี้ตรงกับคำบาลีว่า “หิริ”

แปลว่า ความละอายที่จะทำบาปอกุศล

คือมีความละอายในการทำบาป ในการประพฤติทุจริตทางกาย วาจา และใจ

ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

ความละอาย มีความแตกต่างกันระหว่างมนุษย์ และเดรัจฉาน

เพราะขึ้นชื่อว่า เดรัจฉาน ย่อมไม่รู้จักคำว่า “ละอาย” หรือ “หิริ”

เหตุที่ทำให้มนุษย์รู้จักความละอายใจ คือชาติ หรือการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

“มนุษย์” หมายถึง เป็นผู้มีใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง

มนุษย์” หมายถึง มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุสมควร และไม่สมควร

“มนุษย์” หมายถึง มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นบุญกุศล หรือบาปอกุศล

“มนุษย์” หมายถึง เป็นลูกของพระเจ้ามนุ

เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนให้เราตระหนักว่า เราดำรงอยู่ในฐานะนี้

ฉะนั้น หิริ หรือความละอายต่อการประพฤติชั่วย่อมไม่สมควรแก่เรา.


ขอบคุณแหล่งที่มาจาก http://oknation.nationtv.tv

Comments

comments

Check Also

กิเลส และความทุกข์ 3 ระดับ บทความดี ๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

กิเลส และความทุกข์ 3 ระดับ บทความดี ๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี กิเลส คือปัจจัยเชิงลบที่ทำให้จิต…