Home ข่าวทั่วไป ครม.ไฟเขียวทุ่มเงิน 23,000 ล้าน เตรียมแจกอีกรอบ รับคนละ 2,000 บาท

ครม.ไฟเขียวทุ่มเงิน 23,000 ล้าน เตรียมแจกอีกรอบ รับคนละ 2,000 บาท

3 second read
0

เตรียมเฮได้เลย ! ครม.ไฟเขียว ทุ่มเงินกว่า 23,000 ล้าน เพื่อแจกให้กับผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท ส่วนลดอีก 50 % สำหรับค่าใช้จ่ายสถานศึกษารัฐ-เอกชน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เผยว่า ครม.เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือ  บรรเท าภาระค่าใช้ จ่ายด้านการศึ กษาของครัว เรือน

1.มาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

2.มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม

 

แหล่งที่มา : khaosod

เรียบเรียงโดย : devmeu