Home ธรรมะสุขใจ คืนนี้อย่าลืม!! สวดขอเงินพระจันทร์ ขอเงิน ขอโชค ร่ำรวยเป็นเศรษฐี

คืนนี้อย่าลืม!! สวดขอเงินพระจันทร์ ขอเงิน ขอโชค ร่ำรวยเป็นเศรษฐี

4 second read
0

คืนนี้อย่าลืม เนื่องจากเป็นค่ำคืนที่เป็นเลิกฤกษ์งามยามดี นับเป็นวัน ขอเงิน พระจันทร์ โดย 1 เดือนจะมีเพียง 1 วันเท่ๅนั้น โดยเดือนนี้ตรงกับวันที่ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563  วันนี้เราจึงรวบรวมวิธีการขอเงินพระจันทร์เพื่อเรียกเงินเข้ามือ มาฝากทุกคนค่ะ

สวดคืนนี้ ใส่บาตรพรุ่งนี้

ในวันพรุ่งนี้เช้าขอให้ใส่บาตรสร้างบุญสร้างกุศลในเช้าวันรุ่งขึ้นให้ดีที่สุด หรือถ้าใครไม่มีเวลาว่างในวันพรุ่งนี้ จะทำวันไหนก็ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ ทำแล้วดีทำแล้วจะเจริญในหน้าที่การงานชีวิตและความรัก

สวดมนต์ก่อนนอน

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ,อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, สุรๅเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวด ชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อกับนามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ให้แก่เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ให้เทวดา เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดจนถึงเทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่งนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้โดยเร็วพลันด้วยเถิด

เมื่อได้รับบุญกุศลของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้ท่านโปรดประทานพรอันประเสริฐ คุณงามความดี สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ให้มีโชค ให้มีลาภ มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตดี

มีเงินตรามากมายตามปรารถนา จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการงาน การเงิน และความรัก ในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด

 

 

แหล่งที่มา : 100hetphon.com

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

หมอดูดังทักแรง 3 ราศี รีบทำบุญด่วน โชคใหญ่กำลังรอเข้าหา

หมอดูดังทักแรง 3 ราศี รีบทำบุญด่วน โชคใหญ่กำลังรอเข้าหา … …