Home ข่าวทั่วไป ขอขมาเทวดาประจำตน เพิ่มบารมีให้ตัวเอง เงินทองไม่ขาดมือ

ขอขมาเทวดาประจำตน เพิ่มบารมีให้ตัวเอง เงินทองไม่ขาดมือ

3 second read
0

ขอขมาเทวดาประจำตน เพิ่มบารมีให้ตัวเอง เงินทองไม่ขาดมือ ว่ากันว่าการขอขมา-การบูชาเทวดาประจำตัว จะทำให้ชีวิตดีขึ้น จากอะไรที่ติดขัดจะคลี่คลาย เงินทองที่ชักหน้าไม่ถึงหลังจะมั่งมี

 การบูชากราบไหว้เทวดาประจำตัวตน

ให้เริ่มจาก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้

ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีต ชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดา ที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดา ที่รักษาบ้ านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุ ก ข์ขอให้พ้นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมี ภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงให้ซึ่งอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปล อ ด ภั ยจาก อันตรๅย ทั้งหลาย

จงมีความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศั ต รู ก ลุ่ มม า รทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รัก ของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

การกราบไหว้เทวดาประจำตนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างบุญให้กับตนเอง ถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการเสริมโชคให้กับตนเองได้ ทำบุญเสร็จกรวดน้ำให้กับตนเองและเจ้ากรร มนายเวร บุคคลที่เราจะทำบุญไปให้

 

แหล่งที่มา : yimlamun

เรียบเรียงโดย : devmeu.com

Check Also

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน

เผยวิธี บูชาเทวดาประจำวันเกิด รีบทำก่อนจะสายเกิน การสวด … …